ติดตั้ง Telegram บน LinuxMint18

ติดตั้ง Telegram บน LinuxMint18

1.ดาวน์โหลด Telegram Linux

64bit

https://updates.tdesktop.com/tlinux/tsetup.1.0.14.tar.xz

32Bit

https://updates.tdesktop.com/tlinux32/tsetup32.1.0.14.tar.xz

2.แตกไฟล์ และเข้าไปในโฟเดอร์

64bit

tar -xf tsetup.1.0.14.tar.xz
cd Telegram

32Bit

tar -xf tsetup32.1.0.14.tar.xz
cd Telegram

3.รันคำสั่ง

./Telegram

หรือจะติดตั้งด้วย PPA

sudo add-apt-repository ppa:atareao/telegram
sudo apt-get update
sudo apt-get install telegram

จากนั้นก็เข้าใช้งานกันเลย