ดาวน์โหลด

คุณสามารถดาวน์โหลดลีนุกซ์มิ้นต์ได้ที่นี่

 

Mirror LinuxMint In Thailand

ISO images mirror.adminbannok.com/mint/linuxmint-iso
ISO images mirrors.psu.ac.th/linuxmint-iso
ISO images mirror1.ku.ac.th.com/mint/linuxmint-iso
Linux Mint repositories http://mirror.adminbannok.com/mint/linuxmint-packages
Linux Mint repositories http://mirrors.psu.ac.th/linuxmint-packages
Linux Mint repositories http://mirror1.ku.ac.th/linuxmint-packages

เพิ่มเติม : http://www.linuxmint.com/mirrors.php

 

LinuxMint Thai Edition https://sourceforge.net/projects/linuxmintclub/

คู่มือการใช้งานลีนุกซ์มิ้นภาษาไทย
ดาวน์โหลดที่ https://linuxmint.in.th/Doc/

 

คู่มือการใช้งาน ภาษาอื่นๆ
ดาวโหลดที่ http://www.linuxmint.com/documentation.php